TÀI LIỆU KỸ THUẬT

TÊN SẢN PHẨM Code
I Đệm chống va
1 Đệm lambda (LMD fender) Tải về
2 Đệm trụ tròn Tải về
3 Đệm chữ A Tải về
4 Đệm cell - CSS fender Chưa có
5 Đệm nón cụt (đệm cone) - Supper circle fender (SC fender) Chưa có
6 Đệm chữ D Tải về
7 Đệm Yokohama Chưa có
8 Đệm va trong xây dựng và công nhiệp Chưa có
9 Sản phẩm đệm chống va khác Chưa có
II Bích neo tàu
1 Bích neo chữ T Tải về
III Phụ kiện đệm va - bích neo
1 Bulong cho đệm Chưa có
2 Xích treo đệm Chưa có
3 Bulong cho bích neo Chưa có
IV Thang cao su
V Đệm chống va công nghiệp
VI Cao su cầu đường