Phụ kiện cho đệm và bích neo được sản xuất theo bản vẽ thiết kế chi tiết của khách hàng.

Trường hợp quý khách không có bản vẽ chi tiết công ty chúng tôi sẽ tư vấn, cung cấp bản vẽ chi tiết loại phù hợp với đệm va, bích neo.

Vật liệu: Thép ( mạ kẽm ), Thép không rỉ ( Inox )... thích hợp với nhiều môi trường lắp đặt khác nhau.

Chứng chỉ chất lượng: Kiểm định cơ tính, cấp độ bền.... do trung tâm kiểm định có thẩm quyền cấp.

Bulong cho đệm

Bulong cho đệm

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại đệm va, đệm cao sư, phục vụ cho lĩnh vực cầu càng và các hoat động ứng dụng cho doanh nghiệpChúng tôi chuyên cung cấp các loại đệm va, đệm cao sư, phục vụ cho lĩnh vực cầu càng và các hoat động ứng dụng cho doanh nghiệpChúng tôi chuyên cung cấp các loại đệm va, đệm cao sư, phục vụ cho lĩnh vực cầu càng và các hoat động ứng dụng cho doanh nghiệpChúng tôi chuyên cung cấp các loại đệm va, đệm cao sư, phục vụ cho lĩnh vực cầu càng và các hoat động ứng dụng cho doanh nghiệpChúng tôi chuyên cung cấp các loại đệm va, đệm cao sư, phục vụ cho lĩnh vực cầu càng và các hoat động ứng dụng cho doanh nghiệpChúng tôi chuyên cung cấp các loại đệm va, đệm cao sư, phục vụ cho lĩnh vực cầu càng và các hoat động

Xích treo đệm

Xích treo đệm

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại đệm va, đệm cao sư, phục vụ cho lĩnh vực cầu càng và các hoat động ứng dụng cho doanh nghiệpChúng tôi chuyên cung cấp các loại đệm va, đệm cao sư, phục vụ cho lĩnh vực cầu càng và các hoat động ứng dụng cho doanh nghiệpChúng tôi chuyên cung cấp các loại đệm va, đệm cao sư, phục vụ cho lĩnh vực cầu càng và các hoat động ứng dụng cho doanh nghiệpChúng tôi chuyên cung cấp các loại đệm va, đệm cao sư, phục vụ cho lĩnh vực cầu càng và các hoat động ứng dụng cho doanh nghiệpChúng tôi chuyên cung cấp các loại đệm va, đệm cao sư, phục vụ cho lĩnh vực cầu càng và các hoat động ứng dụng cho doanh nghiệpChúng tôi chuyên cung cấp các loại đệm va, đệm cao sư, phục vụ cho lĩnh vực cầu càng và các hoat động

Bulong cho bích neo

Bulong cho bích neo

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại đệm va, đệm cao sư, phục vụ cho lĩnh vực cầu càng và các hoat động ứng dụng cho doanh nghiệpChúng tôi chuyên cung cấp các loại đệm va, đệm cao sư, phục vụ cho lĩnh vực cầu càng và các hoat động ứng dụng cho doanh nghiệpChúng tôi chuyên cung cấp các loại đệm va, đệm cao sư, phục vụ cho lĩnh vực cầu càng và các hoat động ứng dụng cho doanh nghiệpChúng tôi chuyên cung cấp các loại đệm va, đệm cao sư, phục vụ cho lĩnh vực cầu càng và các hoat động ứng dụng cho doanh nghiệpChúng tôi chuyên cung cấp các loại đệm va, đệm cao sư, phục vụ cho lĩnh vực cầu càng và các hoat động ứng dụng cho doanh nghiệpChúng tôi chuyên cung cấp các loại đệm va, đệm cao sư, phục vụ cho lĩnh vực cầu càng và các hoat động